Linky a jízdní řády MHD Kladno

Oficiální stránky MHD Kladno a ČSAD Kladno a.s. najdete na www.csadkladno.cz

[rps]
Aktualizováno 25.1.2019

Linka Směr Směr
601 Okrsek 0 – U Hvězdy – Nám.     Svobody – Rozdělov Rozdělov – Nám.Svobody – U   Hvězdy – Okrsek 0
602 Nám.Svobody – aut. nádraží – U hřbitovů –  Havlíčkovo náměstí  Havlíčkovo náměstí – U hřbitovů – aut. nádraží – Nám. Svobody 
603 Oaza – Tesco – Nám. Svobody – Hřbitovy  Hřbitovy – Nám. Svobody – Tesco – Oaza 
604 U zvonečku – U nemocnice – Divadlo – Na šestém – Stehelčeves – Dřetovice  Dřetovice – Stehelčeves – Na šestém – Divadlo – U Nemocnice – U zvonečku 
605 Okrsek 0 – U Kauflandu –  Aut. nádraží – Aquapark Aquapark – Aut. nádraží – U Kauflandu – Okrsek 0 
606 Oaza – Pražská křižovatka – Divadlo – U kostela – Energie  Energie – U kostela – Divadlo – Pražská křižovatka – Oaza
607  Havlíčkovo náměstí – Divadlo –  Rozdělov –  Libušín,náměstí – Smečno Smečno – Libušín, náměstí- Rozdělov – Divadlo – Havlíčkovo náměstí
609 Okrsek 4 – Sítná – Aut. nádraží – Vinařice – Slaný  Slaný – Vinařice – Aut. nádraží – Sítná – Okrsek 4
610 Tržnice – U Hvězdy – Nám.Starosty Pavla – Zádušní Zádušní – Nám.Starosty Pavla – U Hvězdy – Tržnice
611 Okrsek 0 – Na Slovance – Poldi – Průmyslová  Průmyslová – Poldi – Na Slovance – Okrsek 0 
612 Nám.Svobody – Aut. nádraží – Vinařice – Slaný aut.nádraží  Slaný aut.nádraží  – Vinařice – Aut. nádraží – Nám.Svobody 
613 Oaza – Aut. nádraží – Dubí – Na Vysokém  Na Vysokém – Dubí – Aut. nádraží – Oaza 
614 Dříň – Poldi – Gymnasium  – Nádraží – Celnice – Malé Přítočno Malé Přítočno – Celnice – Nádraží – Gymnasium – Poldi – Dříň
616 Nám. Svobody – U Hvězdy – U tržnice – Celnice – Masokombinát  Masokombinát – Celnice – U tržnice – U hvězdy – Nám. Svobody 
Důležité informace
 

Změny ve vydávání předplatního jízdného PID od  1. 9. 2018Tarif MHD Kladno a SID od 1. 9. 2018
Informace pro cestující – srpen, září 2018
V MHD Kladno možnost nástupu všemi dveřmi od 1. 8. 2018

Jízdní řády aktualizovány.

Žákovské jízdné a jízdné zdarma Žákovské průkazy jsou určeny pro žáky a studenty dojíždějící mimoměstskými linkami.Žáci budou jízdné platit, Středočeský kraj jim bude peníze zpětně vracet. ČSAD Kladno.

Tarify městské hromadné dopravy

 ro linky MHD a linky Středočeské integrované dopravy (SID)Platnost od 1.1. 2011Tarify zde

ČSAD Kladno upozorňuje

Žádejte od řidiče jízdenku!I když jste zaplatili jízdenku, ale nemáte ji u sebe jste černý pasažér!Po převzetí jízdenky se ujistěte správností žádaných parametrů, cena jízdného je na každí jízdence vytištěna. Pokud je jízdenka špatně vystavena má cestující právo ji odmítnout.

Tyto jízdní řády jsou přebírány z webu společnosti ČSAD Kladno a.s.

ČSAD Kladno