Jízdní řád MHD

Linky a jízdní řády MHD Kladno

Oficiální stránky MHD Kladno a ČSAD Kladno a.s. najdete na www.csadkladno.czAktualizováno 1.9.2016

Linka Směr Směr
1 Okrsek 0 – U Hvězdy – Nám.     Svobody – Rozdělov Rozdělov – Nám.Svobody – U   Hvězdy – Okrsek 0
2 Nám.Svobody – aut. nádraží – U hřbitovů –  Havlíčkovo náměstí  Havlíčkovo náměstí – U hřbitovů – aut. nádraží – Nám. Svobody 
 3 Oaza – Tesco – Nám. Svobody – Hřbitovy  Hřbitovy – Nám. Svobody – Tesco – Oaza 
 4 U zvonečku – U nemocnice – Divadlo – Na šestém – Stehelčeves – Dřetovice  Dřetovice – Stehelčeves – Na šestém – Divadlo – U Nemocnice – U zvonečku 
5 Okrsek 0 – U Kauflandu –  Aut. nádraží – Aquapark Aquapark – Aut. nádraží – U Kauflandu – Okrsek 0 
 6 Oaza – Pražská křižovatka – Divadlo – U kostela – Energie  Energie – U kostela – Divadlo – Pražská křižovatka – Oaza
7  Havlíčkovo náměstí – Divadlo –  Rozdělov –  Libušín,náměstí – Smečno Smečno – Libušín, náměstí- Rozdělov – Divadlo – Havlíčkovo náměstí
8 ZRUŠENO Nám. Svobody – Aut. nádraží – Ostrovec  Ostrovec – Aut. nádraží – Nám. Svobody
9 Okrsek 4 – Sítná – Aut. nádraží – Vinařice – Slaný  Slaný – Vinařice – Aut. nádraží – Sítná – Okrsek 4
10 Tržnice – U Hvězdy – Nám.Starosty Pavla – Zádušní Zádušní – Nám.Starosty Pavla – U Hvězdy – Tržnice
11 Okrsek 0 – Na Slovance – Poldi – Průmyslová  Průmyslová – Poldi – Na Slovance – Okrsek 0 
A 12 Nám.Svobody – Aut. nádraží – Vinařice – Slaný aut.nádraží  Slaný aut.nádraží  – Vinařice – Aut. nádraží – Nám.Svobody 
 13 Oaza – Aut. nádraží – Dubí – Na Vysokém  Na Vysokém – Dubí – Aut. nádraží – Oaza 
 14 Dříň – Poldi – Gymnasium  – Nádraží – Celnice – Malé Přítočno Malé Přítočno – Celnice – Nádraží – Gymnasium – Poldi – Dříň
16 Nám. Svobody – U Hvězdy – U tržnice – Celnice – Masokombinát  Masokombinát – Celnice – U tržnice – U hvězdy – Nám. Svobody 
17 Nádraží – ČSAD – Divadlo – u Knotků –  Vinařice,Tuháň – Libušín,náměstí – Smečno Smečno – Libušín,náměstí – Vinařice,Tuháň – U Knotků – Divadlo – ČSAD – Nádraží 
Důležité informace

1.9.2016 aktualizovány jízdní řády na nový školní rok.

Od 2.9.2013 jsou nové jízdní řády ČSAD Kladno a.s. a Magistrát města Kladna uzavřeli dohodu o omezení provozu u méně využívaných linek MHD.

Jízdní řády aktualizovány.

Žákovské jízdné a jízdné zdarma Žákovské průkazy jsou určeny pro žáky a studenty dojíždějící mimoměstskými linkami.Žáci budou jízdné platit, Středočeský kraj jim bude peníze zpětně vracet. ČSAD Kladno.

Tarify městské hromadné dopravy

 ro linky MHD a linky Středočeské integrované dopravy (SID)Platnost od 1.1. 2011Tarify zde

ČSAD Kladno upozorňuje

Žádejte od řidiče jízdenku!I když jste zaplatili jízdenku, ale nemáte ji u sebe jste černý pasažér!Po převzetí jízdenky se ujistěte správností žádaných parametrů, cena jízdného je na každí jízdence vytištěna. Pokud je jízdenka špatně vystavena má cestující právo ji odmítnout.

Tyto jízdní řády jsou přebírány z webu společnosti ČSAD Kladno a.s.

ČSAD Kladno