Makotřasy


Zvětšit mapu

Makotřasy jsou obec ve Středočeském kraji, 9 km východně od Kladna. Obec zaujímá rozlohu 4,33 km² a čítá 308 obyvatel. Makotřasy spadají do obvodu pošty v sousedních Lidicích.

Makotřasy jsou významnou archeologickou lokalitou. Při záchranném výzkumu v průběhu výstavby rychlostní silnice byla východně od vsi na malé vyvýšenině nad soutokem Dolanského a Lidického potoka objevena eneolitická osada lidu nálevkovitých pohárů z období kolem roku 3 500 př. n. l.. Pocházejí odtud nejstarší doklady zpracování kovů na našem území (čtyři do země zapuštěné okrouhlé pece, kusy mědi, měděné strusky a zlomek hliněného tavicího tyglíku). Bylo zjištěno ohrazení čtvercové plochy o straně 300 metrů s nejasným, snad kultovním, účelem, podle některých autorů astronomicky orientované.

Oficiální web: www.makotrasy.cz | jednoduchá prezentace
PSČ: 273 54

– Obydlete Makotřasy a získejte nové sousedy. Jednoduše klikněte na tlačítko: To se mi líbí

Podobné příspěvky