Co si školy vydělaly, mohou si nechat. Ale jen ty městské

Základní a mateřské školy, které jsou příspěvkovými organizacemi města, v loňském roce hospodařily s přebytkem. Město jim uspořené i vydělané prostředky nechá do letošního rozpočtu. Kraj, který v Kladně spravuje především střední školy, se bohužel zachoval zcela opačně a školy mu musí své zisky odevzdat.

Podle ekonomických výsledků za rok 2009 hospodařily základní a mateřské školy spravované městem se ziskem. Dohromady ušetřily i vydělaly z hlavní a především doplňkové činnosti 1,5 milionu Kč. Všem školám se podařilo utržit zisk z vedlejší činnosti, kterou představuje například pronájem prostor v odpoledních a večerních hodinách pro kurzy, semináře či sportovní aktivity.

„Na rozdíl od kraje školám bezezbytku necháváme to, co si ušetřily, případně vydělaly. To, co my všichni bereme jako samozřejmost, na Kraji vůbec nerespektují“ říká primátor Dan Jiránek. Prostředky budou převedeny do rezervních fondů škol a na mzdy nepedagogických pracovníků. Školy si tak budou moci dovybavit učebny, zlepšit pracovní prostředí žáků, nakoupit školní pomůcky a učebnice, zmodernizovat výpočetní techniku, opravit osvětlení a realizovat celou řadu dalších aktivit, na kterou by se jinak muselo dlouho čekat.

„Nerozumím tomu, jak se Kraj zachoval ke školám, které v Kladně spravuje. Pokud někdo hospodaří se ziskem a ten mu je odepřen, nevím, jakou má pak motivaci chovat se i nadále hospodárně,“ komentuje situaci první náměstek primátora Miroslav Bernášek.

Statutární město Kladno má ve své správě 15 základních škol.

Podobné příspěvky