Vrapice


Dějiny Vrapic tvoří dvě nesouvislá období – středověké a novověké, mezi nimiž sídlo na čas zaniklo. Ve středověku bývaly Vrapice vesnicí s farním kostelem sv. Mikuláše a tvrzí. Poprvé se připomínají skrze jméno Čeňka z Vrapic (Chenco de Wrapicz) roku 1320. Koncem 14. a počátkem 15. století ves, spolu s dalšími majetky v okolí, drželi příslušníci zámožné pražské staroměstské rodiny Benešovců, kteří se později psali z Vrapic.

V roce 1450 bylo okolí Vrapic těžce postiženo tažením Jiřího z Poděbrad proti buštěhradskému pánu Jindřichu Libštejnskému z Kolovrat, při němž zřejmě zaniklo několik vesnic na dnešním vrapickém katastru (Březsko, Kněžský Újezdec a Buštívek) a další v blízkém okolí (Újezd nad Kladnem, Močidlany či Královice). Koncem 15. století se Vrapice natrvalo staly součástí buštěhradského panství, tehdy ve vlastnictví Bezdružických z Kolovrat. K roku 1548 se vrapická tvrz uvádí jako pustá (později beze stopy zanikla). Z někdejší vsi zbyl jen kostel, který v pobělohorském období ponejvíce spravovali faráři z Lidic.

charakter sídla: vesnice
obyvatel: 402
domů: 98
PSČ: 272 03

– Obydlete Vrapice a získejte nové sousedy. Jednoduše klikněte na tlačítko: To se mi líbí

Podobné příspěvky