Kladno chce zefektivnit vyplácení dávek

Sociální odbor Magistrátu města Kladna již od října 2007 vyplácí část dávek pomoci v hmotné nouzi v poukázkách. Úřad tak jako jeden z prvních v ČR začal bránit zneužívání dávek ke koupi alkoholu a cigaret. Nyní chce ale pokročit dále.

Ačkoliv se vyplácení části dávek v poukázkách osvědčilo, praxe ukázala, že je třeba větší kontroly nad tím, co se s poukázkami děje dále. Kupodivu totiž nebývají zdaleka všechny použity. Jen v loňském roce lidé neuplatnili poukázky v celkové hodnotě přes 70 tisíc Kč. Tyto peníze se tak vrátily do státního rozpočtu.

„Uvažujeme o zavedení platebních karet, na kterých by měli lidé předplacený kredit ve výši existenčního nebo životního minima. Umožňovalo by jim to efektivněji hospodařit s penězi, protože nyní jsou limitováni hodnotami poukázek ve výši 50 a 100 Kč,“ říká náměstek primátora Miroslav Vacek. Výhodou takového systému by byl i zcela anonymizovaný přehled o vyčerpaných a zbývajících penězích.

Stávajícími poukázkami lze v Kladně platit v 60 obchodech a dají se za ně pořídit nejen potraviny, ale i základní hygienické potřeby, školní pomůcky či textil. To, co se za ně koupit nedá, je alkohol a cigarety. „Vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi kombinovanou formou se jeví jako účinná metoda sociální práce s klienty,“ říká PaedDr. Helena Raifová, vedoucí Odboru sociálního MMK. Hotovost i poukázky se žadatelům vyplácí přímo na úřadě, což jeho pracovníkům zaručuje blízký kontakt s klienty. Ten je při této práci totiž velmi důležitý.

V Kladně se pomoc v hmotné nouzi vyplácí přibližně tisícovce žadatelů. Těmi nejsou jen jednotlivci, ale i skupiny – domácnosti, rodiny. Dalšími dávkami pomoci v hmotné nouzi jsou doplatek na bydlení, či mimořádná okamžitá pomoc

Pokud se člověk dostane do hmotné nouze, může mu stát pomoci. Při dlouhodobé nezaměstnanosti, delší než 6 měsíců, vyplácí příspěvek na živobytí ve výši existenčního minima, který činí 2 020,- Kč. Při kratší nezaměstnanosti vyplácí životní minimum ve výši 3 126,- Kč.

Podobné příspěvky