Zelení žádají více peněz na bioodpad

radnice kladnoKladno, 15. února – Při dnešním veřejném projednávání Návrhu rozpočtu města Kladna na rok 2011 v zastupitelstvu města vznese Strana zelených Kladno (SZ Kladno) návrh na doplnění rozpočtu o paragraf „Podpora třídění bioodpadu v městě Kladně“.

SZ Kladno prosazuje, aby bylo možné třídit bioodpad po celém území města Kladna, včetně sídlišť, nejen ve čtvrtích Rozdělov a Kročehlavy. „Plány rozvoje města Kladna hodně operují s pojmy jako ‚udržitelný rozvoj životního prostředí‘. Jedním z konkrétních způsobů, jak skutečně realizovat udržitelný rozvoj, je také odborné nakládání s bioodpadem,“ řekl Václav Matějovský ze SZ Kladno, který spolu s Jarmilou Rejlovou připravil návrh na doplnění paragrafu.

Bioodpad tvoří biologicky rozložitelná hmota, například zbytky jídel, odpad z přípravy pokrmů, spadané listí, textil a podobně. Svážet ho na skládky přináší problémy – z bioodpadů se vytvářejí skládkové plyny, dochází k výluhu, což zbytečně zatěžuje čističky odpadních vod. Navíc v sídlištích města je ještě před vyvezením popelnic zdrojem bakterií, zápachu z hniloby a špíny; za přítomnosti hmyzu či hlodavců je rizikem pro lidské zdraví, o estetice ani nemluvě.

Třídění bioodpadu je ekonomické – tento odpad tvoří až šedesát procent hmotnosti směsného odpadu a přitom ho lze využít jako surovinu ke kompostování a také pro výrobu bioplynu. Oč méně bioodpadu bude ve směsném odpadu, o to více se ušetří, byť vstupní investice ze strany města by nebyla malá. Některá města již s takovýmto tříděním mají pozitivní zkušenosti, například Česká Lípa nebo Hlučín; na snižování objemu bioodpadu tlačí také Evropská unie (směrnice o snižování podílu biologických složek komunálního odpadu) a připravovaný český Zákon o odpadech předpokládá povinné zavedení systému nakládání s bioodpadem.

„Sice nejsme v zastupitelstvu, ale to neznamená, že by nás další čtyři roky nemělo zajímat, co se na Kladně děje. Chceme být rozumnou opozicí vedení města, která se snaží se získávat podporu pro dobré věci, jako je tato,“ dodal Alexandr Průša, předseda SZ Kladno.

Podobné příspěvky