Pozor kde parkujete! Kladno čeká jarní gruntování

Pozor kde parkujete! Kladno čeká jarní gruntování

Kladenské ulice čeká pravidelná jarní očista. Kromě blokového čištění ulic uspořádá město svoz bioopadu, mobilních sběrných dvorů a nově můžeme odevzdávat/třídit kovový odpad buď do sběrných dvorů nebo do mobilních sběrných dvorů, ale také do výkupen odpadu, které mají souhlas k nakládání s danými odpady dle zákona o odpadech.