Pozor kde parkujete! Kladno čeká jarní gruntování

odpadKladenské ulice čeká pravidelná jarní očista. Kromě blokového čištění ulic uspořádá město svoz bioopadu, mobilních sběrných dvorů a nově můžeme odevzdávat/třídit kovový odpad buď do sběrných dvorů nebo do mobilních sběrných dvorů, ale také do výkupen odpadu, které mají souhlas k nakládání s danými odpady dle zákona o odpadech.

Poslední zmíněné je pro letošní rok novinka, protože při zavádění nových povinností často nastávají nečekané komplikace a zaměstnanci MPS Kladno jsou přeci jen také jenom lidi, kteří mohou zazmatkovat, dávejte si pozor na své plechové miláčky a raději je včas přeparkujte.

Blokové čištění duben 2015
rozpis blokového čištění

Velkoobjemové vany
rozpis velkoobjemových van pro duben 2015

Podobné příspěvky