Domu kultury pomůže městská dotace

Dům kultury Kladno, který tvoří jednu z dominant náměstí Sítná, je dnes v podstatě jediným podobným zařízením ve městě. Vyniká zejména kapacitou, kterou nabízí hlavní sál i přilehlé prostory, vybavením, i svou multifunkčností.

Důležitá je také jeho strategická poloha a samozřejmě kino Hutník, které je jeho součástí. Provoz takového komplexu, kde se pravidelně odehrávají nejrůznější kulturní i jiné akce ovšem něco stojí. Budova kladenského Domu kultury již něco pamatuje a bez finanční pomoci Města, by byl tento významný kulturní stánek ohrožen. „Město nám dotací téměř pěti milionů korun, určených na opravy a nutné investice, pomůže zajistit další provozuschopnost,“ říká pan Moser z Odborové rady Poldi Kladno, která je Domu kultury vlastníkem.
V Domě kultury jsou pravidelně taneční kurzy, plesy, koncerty (např. 27.10. Vypsaná fixa a 13.11. Wohnout), výstavy, jednotlivá kola ligy seniorů, besedy apod. Je to jednoduše centrum společenského a kulturního života ve městě.

Podobné příspěvky