Kladno se stalo „Bezpečným místem“

Město Kladno se nákupem tří mobilních defibrilátorů zapojilo do projektu „Dejte srdci šanci“. Od nynějška jedním disponuje Policie ČR, dalším Městská policie Kladno a třetím Sportovní areály města Kladna (SAMK).

Při dnešním zasedání Zastupitelstva města Kladna převzal defibrilátor z rukou primátora Dana Jiránka za Policii ČR ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje plk. Václav Kučera, za Městskou policii Kladno ředitel Stanislav Procházka a za SAMK ředitel Lukáš Kubica.

Město Kladno se stalo bezpečnějším místem pro život svých občanů a to díky nákupu tří mobilních defibrilátorů a zapojením do projektu „Dejte srdci šanci“. Ten je zaměřen na možnost poskytnutí včasné první pomoci při srdeční příhodě pomocí automatizovaných externích defibrilátorů (AED). Cílem projektu je informovat širokou veřejnost o nových pomůckách při poskytování první pomoci a zpřístupnit tyto přístroje na místech kde lze předpokládat pohyb většího počtu osob. Místa, kde je přístroj AED instalován a je možné ho použít, jsou označena symbolem „Bezpečné místo“.

„Policisté a strážníci jsou často jako první u vypjatých situací, které mohou vyústit v srdeční příhodu s nutností aplikace první pomoci. I těch pár okamžiků, než přijede sanitka, může být rozhodujících – proto jsme se rozhodli pro nákup mobilních defibrilátorů“, říká primátor Kladna Dan Jiránek.

„Kdyby jen jeden z defibrilátorů zachránil byť jediný život za celou dobu své aktivní služby, budu vědět, že nákup i pravidelná školení městských strážníků, se bohatě vyplatily,“ doplňuje ředitel Městské policie Kladno, Stanislav Procházka.

Každá minuta rozhoduje

Náhlá zástava srdce může postihnout kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv, a často se tak stane bez jakéhokoliv varování. Náhlou zástavu srdce přežije méně než 5% postižených. Na zástavu srdce přitom existuje jasný a velmi účinný recept – včasná defibrilace. Automatizované externí defibrilátory jsou vybaveny analýzou srdeční křivky a hlasovou nápovědou v českém jazyce. Při náhlém bezvědomí zachraňující nalepí na postiženého elektrody dle nákresu a přístroj hlasovou nápovědou doporučí postup při resuscitaci.

Pořízení jednoho defibrilátoru vyšlo Město na 53 000,- Kč s DPH.

Podobné příspěvky