Sítná má vlastního strážníka

Dnes, tedy 1. listopadu, přibude Městské policii v Kladně další oblast, ve které bude působit tzv. strážník okrskář. Městská policie tak rozšířila koncept, který se osvědčil v dosud pěti sledovaných lokalitách.

Okrskář je strážník, který má dokonalou znalost o prostředí v jemu svěřené lokalitě. Lidé se na něj mohou obracet s problémy, které se týkají porušování veřejného pořádku či postřehy a poznatky ze svého bydliště a okolí.

Nový okrsek zřizujeme na Sítné. Jednak proto, že je zde značná rodinná zástavba a navíc obyvatelé této lokality nás oslovili s tím, že si svého okrskáře přejí. My jim chceme vyjít maximálně vstříc a samozřejmě zachovat bezpečnost a pořádek na Sítné, zejména v Sítenském údolí, kde se občas objevují poničené lavičky a nachází se zde velmi navštěvované dětské hřiště,“ uvedl k situaci v novém okrsku primátor Dan Jiránek.

Okrsek začíná ulicí Dr. Foustky, pokračuje ulicí M. Horákové, Železničářů, Ke Stadionu a pokračuje podél sítenského údolí a Bendlovy ulice zpět do centra.

Okrskář pro oblast Sítné se jmenuje Petr Drnec a lidé jej mohou kontaktovat na čísle 602 604 935. Kromě tohoto čísla se občané mohou obracet na tísňovou linku 156, a to hlavně v akutních případech, které nesnesou odkladu.

Podobné příspěvky