Stehelčeves


Při východním okraji vsi se nad Dřetovickým potokem zvedá malý pahorek Homolka. Systematické výzkumy amerických a českých archeologů v letech 1929-1931 a 1960-1961 na jeho temeni odkryly pozůstatky eneolitického hradiště, označovaného Homolka u Stehelčevsi, jednoho z nejvýznamnějších pozůstatků řivnáčské kultury.

Do počátku 20. století náležely ke Stehelčevsi také Vrapice, dnes součást města Kladna. V lidové mluvě se jméno obce užívá v podobě Stelčoves, tento tvar býval kdysi i úředním názvem obce.

Oficiální web: www.obecstehelceves.cz | špatná prezentace obce
PSČ: 273 42

– Obydlete Stehelčeves a získejte nové sousedy. Jednoduše klikněte na tlačítko: To se mi líbí

Podobné příspěvky