Výstava „Lety život za plotem“ v Lidicích

Nová putovní výstava Památníku Lidice s názvem „Lety – život za plotem“ popisuje předválečný život Romů v českých zemích a vývoj „Kárného pracovního tábora I. Lety“ až k jeho proměně v „Cikánský tábor Lety“, který se stal v době druhé světové války nuceným domovem desítek rodin.

V předvečer druhé světové války pobývaly v českých zemích rovněž romské rody, které tady žily po celá staletí. Byly mezi nimi nejen osoby, které měly problémy se zákonem, ale i lidé bezúhonní, s výučními listy, středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaní, rovněž vynikající hudebníci. Podle výnosu o potírání „cikánského zlořádu“, vydaného v Protektorátu Čechy a Morava 10. července 1942 po vzoru nacistických nařízení, se desítky Romů, ocitli i s rodinami v cikánském táboře v Letech, okres Písek. Toto místo se pro některé z nich stalo pouhým přechodným „domovem“ před zařazením do osvětimských transportů.

Bilance genocidy Romů během druhé světové války je děsivá. V koncentračních táborech Auschwitz a posléze v Auschwitz-Birkenau našlo smrt téměř 20 000 Romů z celé Evropy. Odhad celkového počtu romských obětí v průběhu této války se pohybuje kolem půl milionu osob.

Osud českých a moravských Romů však zůstává ojedinělý. Po osvobození se vrátili do Čech a na Moravu, do míst, která Romové stejně jako před válkou považovali za svou vlast, jen jednotlivci. Ze 6500 Romů evidovaných v Čechách a na Moravě v roce 1940 se jich po válce nacházelo na tomto území asi 500 až 800.

Výstava začíná od 9.února do 29.března 2011. Každý den od 9 do 16 hodin ve výstavní síni IN MEMORIAM.

Podobné příspěvky