Kladno označí významné budovy

Ve městě bude postupně informačními deskami označeno 34 významných budov.

Dnes začalo v centru města označování historicky významných budov. Přímo na náměstí Starosty Pavla přibude informační deska před kostelem Nanebevzetí Panny Marie, dále bude označena budova kladenské radnice, arciděkanství, a také budova velkostatku, který byl součástí vjezdové brány do zámeckého areálu. V první fázi bude umístěno 15 desek.

Označení se ale nebude týkat jen kulturních památek, ale i dalších významných objektů, jako např. pavilonová škola Motyčín, Bankovní dům na nám. Starosty Pavla nebo Občanská záložna dnes Státní okresní archiv Kladno.

Zajímavé nejsou jen označované budovy, ale svým způsobem i samotné popisné desky. „Co se týká materiálu desek, volili jsme nekompromisní kvalitu, ale zároveň i praktičnost. Ačkoliv desky umisťované na fasádách jsou z plastu a desky v zemi z technického bronzu, působí jako bronzové a splňují všechny nároky na reprezentativní vzhled,“ doplňuje náměstek primátora Miroslav Vacek.

Popisné texty na deskách byly důkladně konzultovány s předními kladenskými odborníky a historiky.

Podobné příspěvky