lepší Kladno

Sdružení Lepší Kladno zpochybňuje zakázku za 200 milionů

lepší KladnoMluvčí sdružení Milan Hamerský uvedl:“ pochyby budí nejen velikost zakázky, ale především její vyhlášení několik dní před 1.4.2012, kdy vstoupila v platnost novela zákona o zadávání veřejných zakázek. Absurdní požadovky na Technickou způsobilost podporují dojem, že jsou napsány konkrétní firmě na „tělo“.

Např.: „Dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona – doloží realizaci min. 2 parkovišť s plochou min. 500 m2 v min.- každé z nich 10 mil. Kč, která byla realizována v intravelánu města, zadavatel nepřipouští plnění ve formě parkovišť u obchodních domů či nákuplních center – doloží realizaci min. 5 staveb, které obsahovaly v součtu min. 100 000 m2 betonové dlažby, a které byla realizovány v intravelánu města.

Dle § 56 odst. 3 písm. e) prokáže uchazeč předložením přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele – min. 30 osob, 3 vedoucí zaměstnanci. -Velkoobjemový nakladač – min. 2 ks.

Dle § 56 odst. 3 písm f) -Malý nakladač UNC – min. 5 ks, Nakladní automobil sklápěč – 2ks, Tahač včetně návěsu sklápěč – 2ks, Nákladní automobil nosič kontejnerů – 3 ks.

Zástupce o.s. Lepší Kladno vyzve zastupitele 17.4., aby zřídili výbor zastupitelstva + zástupci veřejnosti pro územní plán a nahradili tak komisy rady obsazenou pouze radními ODS-ČSSD. Zdůvodnění: územní plán schvaluje zastupitelstvo včetně zástupců 3 opozičních stran na cca 15let.

Více zde: http://lepsikladno.webnode.cz/news/utajena-zakazka-za-200-milionu-na-4-roky-budi-pochybnosti/

Milan Hamerský, mluvčí občanského sdružení

Podobné příspěvky