Central Kladno svolává své zastánce i odpůrce

KCC development s.r.o., člen skupiny Crestyl, uvedl na stránkách ještě nezrealizovaného obchodního komplexu Central Kladno (centralkladno.cz):

Podpořte nás na veřejném projednání EIA
Dovolujeme si upozornit všechny, kdo se o projekt Central Kladno zajímají a chtěli by mu vyjádřit svou podporu, že veřejné projednávání řízení EIA o posuzování vlivu stavby na životní prostředí se uskuteční 3. prosince od 15:00 hodin ve velkém konferenčním sále Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně, náměstí Sítná 3105.

O problematice jsme vás informovali dříve: Ještě nepostavený obchodní komplex dělí Kladno na dva tábory

Podobné příspěvky