Kladenská nemocnice musí zaplatit pokutu za nevybírání poplatků

Nemocnice Kladno musí uhradit zdravotní pojišťovně Metal-Aliance pokutu, protože nevybírala regulační poplatky na ambulanci a v lékárně. Nejvyšší správní soud tak potvrdil své dřívější rozhodnutí.

Podle Nejvyššího správního soudu musí regulační poplatek hradit pojištěnec sám. Nemocnice však uvedla ve své stížnosti, že hradit poplatky za pacienta, který o to sám projeví zájem, nepovažuje za porušení zákona.

Kladenská nemocnice teď musí zaplatit pokutu dvacet tisíc korun zdravotní pojišťovně Metal-Aliance, protože na počátku roku 2009 nevybírala regulační poplatky a jedná se tedy o porušení § 16a odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

„V projednávané věci stěžovatelka (nemocnice) nevybírala od pojištěnců opakovaně a soustavně regulační poplatky, a naplnila tedy skutkovou podstatu správního deliktu.“

Podobné příspěvky