Kotlíkové dotace. Ve středních Čechách bude zase lepší vzduch

Středočeský kraj požádá Státní fond životního prostředí (SFŽP) o finanční prostředky pro vyhlášení v pořadí 3. výzvy kotlíkových dotací pro období 2019-2023. „Výměnu starého kotle za nový ekologický by tak mohlo v rámci Středočeského kraje získat dalších 5 tisíc domácností,“ říká hejtmanka kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011) a upřesňuje, že kraj musí podat žádost na SFŽP do 29. března 2019.

Na zlepšení ovzduší ve středních Čechách je Ministerstvem životního prostředí, obdobně jako tomu bylo v předchozích dvou výzvách, alokována částka ve výši 575 milionu korun. Finanční prostředky jsou poskytnuty z Operačního programu Životního prostředí (OPŽP).

„Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna kotle na uhlí a na dřevo, které jsou v 1. a 2. emisní třídě na pevná paliva s ručním přikládáním, za kotle na biomasu, automatický kotel pouze na biomasu, plynový kondenzační kotel anebo tepelné čerpadlo,“ upřesnil náměstek pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO 2011). Kombinovaný kotel uhlí/biomasa tak již nebude podporován, jak tomu bylo v minulosti. Více se dozvíte zde.

Podobné příspěvky