Rychlodráha Kladno - Praha

Únorové události v Kladně

Na Kladně už se zase modernizuje železnice. Údajně už se projednává konečné řešení, které by se mohlo prosadit do konce století a realizovat v tom následujícím. Kolem trati povede i cyklostezka. Ta nakonec bude rychlejší než slibovaná rychlotrať.

Rychlodráha Kladno - Praha

Ve špičce by na modernizované trati Kladno – Praha měl jet spoj každých 10 minut. Cesta by se ze současných 50 minut měla zkrátit na 30 minut. Počítá se s rychlostí až 160 km/h. Úvod setkání s občany, které před chvilkou začalo.

Prioritou je přímé propojení Kladna a letiště. Při přípravě byla odbočka trati z Kladna na letiště zatím navržena v rezervě. Kladeňáci by tak při ježdění do práce na letiště museli dojet nejprve na nádraží Praha-Ruzyně a přestoupit na spoj směr letiště. Vedení ministerstva a SŽDC potvrdilo, že nechá zpracovat studii proveditelnosti této důležité odbočky a přímého napojení. Studie by měla být hotova do poloviny tohoto roku.

Pro prostupnost na území Kladna je důležité řešení křížení silnic, tras pro pěší a cyklisty s tratí. Domluvili jsme se, že SŽDC detailně prověří možnosti pro mimoúrovňové křížení (tam, kde je to možné) pro maximální komfort občanů města. Vojtěch Munzar

Město Kladno bude prosazovat drážní cyklostezku
Budeme prosazovat. Měla by vzniknout mezi Kladnem a Prahou, spojovat hlavní město s tím největším ve Středočeském kraji. Na kole by se mohlo jet v kuse 27 km a pak dál do krásných míst našeho/vašeho kraje. Více

Z Kladna zmizí reklama
Do tří měsíců zmizí z města 20 reklamních ploch, do konce roku potom dalších 30. Jde například o řadu billboardů v ulici ČSA nebo plochy v Americké, Pražské a Unhošťské ulici. Jak rychle jednotlivé reklamy zmizí, závisí na smluvních vztazích mezi městem a provozovateli. Kladno je oproti jiným městům venkovní reklamou přehlcené, přičemž příjem z pronájmu pozemků pro reklamní plochy je pro město prakticky nulový.

„Reklamní smog zásadně znehodnocuje podobu města. Omezení reklamy vnímám jako velmi důležitý krok ke kultivaci prostředí, ve kterém žijeme,“ říká primátor Dan Jiránek

Podobné příspěvky