NSEV Kladno buduje cyklostezku za 19 milionů

kožova horaNSEV (Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, o.p.s.) je realizátorem projektu s pracovním názvem „Cyklostezka Kladno, Kožová Hora – Malé Kyšice“. Výstavba cyklostezky bude především financována z Evropských fondů.

Projekt bude podpořen z Regionálního operačního programu NUTS2 Střední Čechy, který rozděluje prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) na území Středočeského kraje. Celkové plánované výdaje projektu jsou 19 557 000,- Kč, z čehož výše přislíbené dotace činí 15 645 000,- Kč. Samotný projekt bude ukončen, dle předběžných plánů, koncem roku 2011.

„Předmětem projektu je vybudování nové cyklostezky Kladno – Malé Kyšice, která bude procházet katastrálními územími obcí Velká Dobrá, Pletený Újezd, Braškov, Kyšice, Horní Bezděkov, Unhošť a Malé Kyšice. Celková délka projektované cyklostezky je 7,7 km. Projekt předpokládá stavební úpravy nevyhovujících úseků stávajících polních a lesních cest, respektive vybudování zcela nových cest, a osazení dopravního značení, turistických informačních cedulí a naučných cedulí s environmentální tématikou.“

Cílem projektu je propojení stávající kladenské cyklotrasy s dálkovou cyklotrasou Praha – Rakovník a berounskou cyklotrasou. Realizací projektu dojde k zpřístupnění křivoklátských lesů pro kladenské cykloturisty, kteří v současné době nemají kvalitní napojení na tuto turisticky zajímavou lokalitu. Provoz cyklostezky bude v celé délce s vyloučením motorové dopravy, čímž bude zajištěn vysoký komfort a bezpečnost cyklistů, a to především s ohledem na předpokládané využití rodinami s dětmi, seniory a hendikepovanými osobami.

Zdroj: www.nsev-kladno.cz

Podobné příspěvky