Úřad práce Kladno aktuální nezaměstnanost

Komerční společnosti se pomalu otřepávají z globální finanční krize, kterou se dařilo prohlubovat i díky mediálním masážím. Jak vypadá současný trh práce v kladenském okrese?

Mediální kritikové tvrdí, že finanční krize by nedošla tak daleko, pokud by se o ni nezajímalo tolik zpravodajů. Tudíž by se nešířila panickou hrůzou mezi společnostmi a zakázníky.

Firmy se pomalu staví na nohy. Pomocnou ruku jim však nikdo nepodá.

Situace na Kladensku se začíná přibližovat ke vzrůstajícímu trendu. Společnosti jsou ale obezřetné v přijímání dalších pracovních sil. Šanci mají hlavně rozhodní a zkušení lidé. Průmyslové společnosti získavají nové zakázky i díky rychlému vzpamatování se německého trhu.

Menší obavy vyvolala sopečná pohroma z Islandu kvůli které se zavírala letiště a docházelo ke zpoždění dodávek.

A jak to tedy vypadá v kladenském okrese dle Úřadu práce?

Ke 30. dubnu 2010 bylo v evidenci uchazečů o práci přes 7800 lidí, tím se celková míra nezaměstanosti držela těsně pod hranicí 9 %. Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání byl kolem 7600.

Podobné příspěvky