Kladno předá slavnostní ocenění

U příležitosti svátku 28. října jsou již tradičně udílena ocenění a uznání významným rodákům z Kladna. Letos bude čestné občanství uděleno in memoriam architektu Antonínu Raymondovi. Cenu Statutárního města Kladna získá herečka Ilona Svobodová, designér Stanislav Lachman a hudební pedagog Jan Olejník.

Slavnostní předávání cen se uskuteční dnes v 18 hodin v Městském divadle Kladno. Ceny bude předávat primátor Dan Jiránek. „Jsem pyšný na to, že má Kladno takové osobnosti. Hodně kladenských rodáků dokázalo velké věci. V dobách minulých se těmto lidem nevěnovala dostatečná pozornost, což stále doháníme,“ dodal primátor.

Nejvyšší pocty, udělení čestného občanství, se letos dostane in memoriam architektu Antonínu Raymondovi (10. 2. 1888 – 21. 11. 1976). Kladenský rodák židovského původu, mezinárodně uznávaný architekt, honorární konzul Československé republiky v Japonsku se pokládá za zakladatele novodobé japonské architektury.
Antonín Raymond vystudoval Českou techniku, v roce 1910 odešel do USA. První světovou válkou prošel již jako americký občan a podílel se na osvobození Evropy. V roce 1919 odjel do Japonska, kde řídil stavbu hotelu Imperial v Tokiu. Po válce se do Japonska vrátil jako člen štábu gen. Douglase MacArthura pro poválečnou obnovu. Během let projektoval a postavil řadu význačných budov a v Japonsku je pokládán za zakladatele novodobé japonské architektury. Zemřel v roce 1976 v Americe. V současnosti je považován za jednoho z nejvýznamnějších, ne-li nejvýznamnějšího českého architekta působícího v zahraničí.

Cenu Statutárního města Kladna převezme kladenský rodák Stanislav Lachman (1921), průmyslový výtvarník, designér a konstruktér, autor přes 1200 návrhů průmyslových výrobků, z nichž byla drtivá většina realizována. Některé jeho výrobky jsou stále součástí našich domácností – mixéry, fény či žehličky (Eta). Podle jeho návrhů vyráběli zejména v podniku Elektro Praga Hlinsko, Novoborských strojírnách a různých výrobních družstvech, celkem asi v osmi desítkách závodů. V roce 1971 přešel do podniku Prago-Union, od roku 1982 byl hlavním designérem v UTRIN Praha. V roce 2001 byla v Národním technickém muzeu v Praze realizována retrospektivní výstava jeho výrobků a roku 2007 byl za celoživotní dílo uveden Akademií designu České republiky do Síně slávy Czech Grand Design.

Pro další cenu si přijde Jan Olejník (1930), který svůj život zasvětil výuce hry na flétnu a klavír. Narodil se v malé vesničce Květná na Moravě, do Kladna se přestěhoval po svatbě v roce 1954. Ač nevidomý, více než půl století působil na zdejší hudební škole. Během své učitelské kariéry připravil takřka dvacet žáků ke studiu na konzervatoři a dalších čtrnáct žáků k vyššímu hudebnímu studiu. Se svými svěřenci získal bezpočet ocenění v hudebních soutěžích. Dlouhá léta byl také členem celostátní komise nevidomých učitelů hudby a lektorem kurzů pro těžce zrakově postižené učitele hudby.

Za umělecký přínos v oblasti herectví dnes převezme cenu také divadelní, filmová a televizní herečka a dabérka, kladenská rodačka, Ilona Svobodová. Začínala v Realistickém divadle v Praze, dnes působí v Divadle v Dlouhé. V televizi se objevovala v řadě televizních pohádek, svůj hlas propůjčuje v dabingu mnoha zahraničním herečkám a dnes ji znají televizní diváci především ze seriálů Ulice, Náměstíčko, Přítelkyně z domu smutku a dalších.

Podobné příspěvky