Co si školy vydělaly, mohou si nechat. Ale jen ty městské

Základní a mateřské školy, které jsou příspěvkovými organizacemi města, v loňském roce hospodařily s přebytkem. Město jim uspořené i vydělané prostředky nechá do letošního rozpočtu. Kraj, který v Kladně spravuje především střední školy, se bohužel zachoval zcela opačně a školy mu musí své zisky odevzdat.