Prevence kriminality za loňský rok na Kladně

Ministerstvo vnitra uspořádalo v roce 2010 pro některá česká města dotační řízení pod názvem Prevence kriminality – Úsvit, které bylo zaměřeno na potírání a snižování kriminality a extremismu.

Do programu byly v roce 2010 podány 3 žádosti o dotační prostředky, přičemž bylo město Kladno úspěšné ve všech těchto žádostech. Dotace udělené městu byly ve výši 377 000,- Kč s tím, že projekty v tomto dotačním programu nejsou podmíněny finanční spoluúčastí žadatele.

První z realizovaných projektů byla instalace 4 mobilních kamerových souborů, do 2 vozů Městské policie Kladno a 2 vozů Police ČR. Investice do těchto preventivních prostředků byla ve výši necelých 200 tisíc korun a kamery jsou Polici ČR dlouhodobě zapůjčeny s tím, že v lednu 2011 plánujeme slavností předání tohoto vybavení.

Což platí i pro materiál, který byl pořízen pro zkvalitnění foto, video a IT vybavení Policie ČR, která je pro boj s extremismem primární bezpečnostní složkou. Posledním realizovaným projektem je vytvoření pracovního místa asistenta prevence kriminality, jehož prioritním posláním je preventivní působení v lokalitě Rozdělov, jeho hlavními úkoly je dohlížet na pořádek před základními školami v Rozdělově a to ve smyslu drobných dětských potyček, eliminovat případné projevy šikany, spolupracovat s vedením jednotlivých škol a napomáhat k preventivnímu řešení drobných rozepří, které například pramení z rasových důvodů. Jeho dalším úkolem je aktivní pochůzková činnost s místním okrskářem Městské policie Kladno.

Právě z těchto společných aktivit plynnou i další povinnosti jako je domluva přímo na místě občanům, kteří ruší společné soužití a veřejný pořádek. Na základě rozhodnutí vedení města, bude pozice asistenta prevence kriminality obsazena i v následujícím roce 2011.

Zdroj:mestokladno.cz

Podobné příspěvky